Dolores

Sedam dana srpnja 1973. proveo sam s majkom, u Dubrovniku kod tetke Lole.

Išli smo na Lokrum na kupanje. Na brodu je, u bijelim hlačama, sjela u kolomast.

Na povratku s otoka, u hlačama zamazanim od kolomasti, upoznala je ženu iz Beograda. Žena je za ruku vodila djevojčicu, možda mlađu od mene. Pitala je za Bunićevu poljanu. Idemo tamo, rekla je majka, pokazat ću vam.

Ovo je Dolores, rekla je žena, i ruku s djevojčicom upravila prema meni.

Prvi put žensko ime nije završavalo na a.

Ostala je obasjana svojim imenom, tako da sam se zaljubio.

I nisam je više vidio.

Miljenko Jergović 22. 04. 2020.