Докле ће мртви песник писати добру поезију

Којег год сам мртвог песника
Срео у свом животу
Писао је добру поезију

Само је мртви песник
Увек талентован
Нов модеран традиционалан
Вечито свеж млад оригиналан

Једино мртви песник прави искораке
Не само у писању добре поезије
Него уопште
У њижевности уметности
Друштвеним питањима

Све то
Што живи песник пише објављује
Мртви песник је
Oдавно много боље написао
И много пре њега
Код најугледнијих издавача објавио

Нико осим мртвог песника
Не зна тајну
Како се пише добра поезија

Оно што мртви песник напише
То је написано
И крај

Живи песник
Само мрчи и арчи хартију

Неопростиво дуго не увиђа
Колико је његов труд
Штетан и опасан
За писање добре поезије

Читати добру поезију
Значи читати
Оно што мртви песник
Напише

Само необавештен читалац
Чита живог песника
Несвестан чињенице
Да тако расипа
Своје драгоцено време
И унижава свој природни дар
За читање добре поезије

Нема
Ренесанснијег типа
Од мртвог песника
Нити има пунијег живота
Од живота мртвог песника

Благо оном
Који за живота
Постане мртви песник
Имао се рашта
И родити

Ranko Čolaković 26. 03. 2014.