Dockandolaženja

Noći su kratke
u sitne sate
dolazi kući

piše, pa čita
briše napisano

Šta je pričao fra Petar
Šta je izjavio sekretar
Šta na sve to reći će
Pop a šta hodža
Kako će hleba sutra
Jesti on, žena i đečina bosa

Nju ne primećuje
ko da je nema
žile joj vratne napupile
Pucaju
A glasa fali
Zaglavili joj reči
Peršuni, žalfije i žuti mravi
I dojke joj se opustile

Dokle više ta
Dockandolaženja!
Ta politika
i vera

Neka je proklet
Njemu ni ne treba
Žena

U kući muk
Leto je
Sviće zora i on
će opet otići

Doći će mu glave
Dockandolaženja!

Srđan Sekulić 05. 01. 2019.