Dječja čežnja za tuđim

Za Dobrišu Cesarića

Miloš Otović, učitelj iz Papa,
Na bijelcu će zasvagda ostati:
Takvog, u štali, najprvi je papa
Čuvao za dan kad se Isus vrati

Da na tom blistu, ne na oslu, jaše.
Miloševa se žena zvala Beba
I meni ime njezino bijaše
Ko u oblačju razgalina neba.

Jednom je majka – dan krsne slave –
Kazala da je Beba katolkinja.
Iz njenih usta, ta je riječ sinja
Značila da su takve žene prave.

I jošter pamtim da su čipke njene,
Sve, od tišine bile izvezene.

< 7. 7. 2O15> 

Marko Vešović 07. 07. 2015.