Dijareja na ruke

Dnevnik jednog penzionera/6

Alem Ćurin 24. 10. 2018.