Die Schuldfrage

1.

nema tih novih istraživanja te povijesti nema tog tumača te televizije filmova tih novina knjiga nema onoga koji će ispraviti zločine od poraza napraviti pobjede od sramote čast od krivaca nevine nema te stvarnosti koja će sakriti grobove izbrisati logore u privid u laž pretvoriti ubijene nema pravde koja će hvaliti kame nema morala koji će slaviti ubojice nema tog zločina koji to jednom neće biti ubojice koji će po volji vladajuće bruke prestat ubojicom biti 

nema tog pravednika ni stradalnika koji će zločine zaboraviti nema tog oprosta koji će zločince od zločina odvojiti nema tih mrtvih koji se mogu vratiti nema nevinih koji su sve druge ubijali u bijegu opet pucali nema pravednih ratnika koji su sve što od njih bi različito ubijali ubijali ubijali ubijali poslije i istinu o sebi na metu stavili nema ništavila koje ništavilo neće uvijek biti

2.

ni jedno mračno doba gesta osoba nije bez uzroka odgovornosti krivice u svakome njegova aitia svako čestit svoje na vidjelo jednom iznese svaki bi tat svoje da sakrije oni koji zločine pravdaju prikrivaju zaboravljaju sa sebi sličnima proslavljaju u svom slavlju smrt nevinih proslavljaju velikog njemačkog filozofa nisu shvatili možda neuki ne znaju da je u njegovoj knjizi opisana krivica kriminalna politička moralna metafizička ratnim ubojicama svaka dokazana pokazana kao krivnja zauvijek označena i ona koja je to jednom bila i ona koja se opet naokolo oglašava nova zlodjela priprema

3.

a kada bi evo i mene neki časni čovjek upitao odmah bih rekao nemam neću da imam za ubojice razumijevanja nikada nikako ne bih na stranu zlikovaca ne bih preuzeo pravdanje fašista okrutnih ubojica zločinaca ni riječi njihovih odvjetnika političara demagoga gadnih oportunista ne bih ponovio u sebi bih sebe uništio jer kada bih tada sam sa sobom ne bih mogao pred licem pravde s mirom ne bih stajao nego zločincu nalikovao a to nikad nipošto ne bih 

nema tog mene koji ne bi na strani ranjenog  proganjanog ugroženog bio nema mojih koje zbog počinjene nepravde ne bih napustio nema bliskog kojem ne bih ako je zločinac da je zločinac rekao nema tog mojeg kojem ne bih po pravdi odmjerio nema što ne bih da bih do pravde poštenja dobra došao čast pravicu moral sačuvao nikada ne bih nikad zlikovac bio 

i vjerujem da nema logora zatvora skloništa bunkera nema okolnosti vremena mjesta nema časti nagrade počasti gdje bi častan  svirepim ubojicom postao ni s takvim se solidarizirao nema krivice koju bi pravdao ne bi ničim nikada nikako s ubojicom ne bi sebe bliske svoje ne bi tolike poštene pravične nevine u krivicu zločinaca zatočio ne bi pravdanjem krvnika tolike nevine izdao na sve njih ljagu zločinaca natovario ne bi se smrti uništenju sramoti  dodvoravao

i još vjerujem: ni jedan pošten to nije  

Predrag Finci 01. 10. 2019.