Dame i gospodo, meine Damen und Herren

Govor na otvorenju Beogradskog sajma knjiga 22. oktobra 2017.

 

Dame i gospodo,

najtalentovaniji i stilski najoriginalniji austrijski fudbaler preziva se Arnautović i Srbin je. Srbin je, jer ga je otac naučio jezičkoj i kulturnoj samosvesti jednog Srbina i preneo mu to kao porodičnu tradiciju; ali je on naravno i Austrijanac, rođen i odrastao u Beču. Njega odlikuje – da iskoristim stari izraz – dvojni nacionalni identitet, kakav se u Austriji podrazumevao u vremenima pre nego što se Dvojna monarhija počela raspadati u nacionalnim borbama. Pojedini huligani nacionalnog fudbala kude Marka Arnautovića što igra za reprezentaciju Austrije, ali ponekad i empatično govori o Srbiji kao o svojoj domovini. Pre otprilike tri nedelje u utakmici protiv Srbije postigao je gol za Austriju, ali onda skoro pa demonstrativno nije učestvovao u demonstrativnom veselju; on, koji uopšte važi za neobuzdanog čoveka, čak i za čoveka kome manjka poštovanja prema drugima, obrazložio je to, u razvučenom bečkom dijalektu, uvažavanjem srpskog dela svoje porodice kao i protivnika na terenu.

Arnautović je odrastao u Floridsdorfu, 21. okrugu u Beču. U 3. okrugu, u blizini centra grada, nalazi se mala četvrt koja se u romanu Ingeborg Bahman „Malina“ naziva „Mađarskim krugom“, „Ungargassenland“, i to po „Ungargasse“, ulici na blagoj padini, koja u romanu „Malina“ igra važnu topografsku ulogu. Ja sam, pre nekoliko godina, ovaj kraj obišao od kuće do kuće i pritom prošao kroz različita vremena i različite svetove. U jednoj od bočnih ulica po imenu „Marokkanergasse“ ili Marokanska ulica, pedeset je godina, u stanu premalom za sve veću biblioteku i za naslednike, proživeo Srbin Vuk Karadžić, koji je sa svojom suprugom, Bečlijkom Anom Knaus, imao dvanaestoro dece. Vuk Karadžić bio je sin jednostavnih zemljoradnika, koji nisu mogli da mu na životnom putu omoguće više obrazovanje; no ipak je kao izbeglica u Beču postao jedan od najvećih evropskih intelektualaca 19. veka, koji je od dijalekata svoje domovine oblikovao srpski književni jezik, definisao pravopis, sastavio rečnik sa preko 27.000 odrednica i sakupio narodno stvaralaštvo koje se do tada prenosilo isključivo usmenim putem.

Na svega nekoliko minuta hoda od „Marokkanergasse“ došao sam do „Ungarngasse“, Mađarske ulice, gde se na broju 39 nalazi kuća još jednog slobodnog duha s Balkana. Na zarđaloj tabli, kao stvorenoj za to da je čovek previdi u divljem i uskovitlanom gradskom saobraćaju, stoji natpis: „U sećanje na Petra Preradovića, velikog hrvatskog pesnika“, a malim slovima ispod toga stoji izbledela napomena kakva se danas više ne bi mogla napisati, jer je svet o kom ona svedoči nestao u ratu i užasu: „Postavila Jugoslovenska akademija nauka i umetnosti.“

Kao što je Vuk Karadžić srpski jezik standardizovao u tuđini, tako je i Preradović hrvatski kao književni i pesnički jezik otkrio tek kao pitomac raznih ustanova Dvojne monarhije i prisvojio ga u svom delu. Karadžić, Srbin iz Marokanske ulice, i Preradović, Hrvat iz Mađarske ulice, upoznali su se u tom malom velikom svetu trećeg bečkog okruga i cenili prijateljstvo onog drugog. Što ima smisla, jer su obojica zapravo stremili kao istoj stvari: naime da kroz akademsko i umetničko bavljenje jezicima izvedu Balkan iz istorijske usamljenosti i uvedu ga u modernu.

„Četiri zemlje, jedan jezik“ – tako glasi slogan ovogodišnjeg Sajma knjiga u Beogradu. Nemačka, Švajcarska, Lihtenštajn i Austrija učestvuju u zajedničkoj istoriji, ali istodobno još od srednjeg veka imaju svaka svoje osobenosti i vlastite tradicije, koje su doprinele tome da se ove zemlje, ne samo kulturno-istorijski, različito razvijaju. Nije uvek bilo tako, ali danas teško da bi iko doveo u pitanje tvrdnju da Austrija nije isto što i Nemačka ili da Lihtenštajn nije nemačka državica koja tek istorijskom nepravdom nije deo nekog većeg nemačkog carstva, kao što je i Švajcarska Švajcarska, a ne nekakav ogranak Austrije ili još jedna neostvarena nemačka pokrajina. Što se jezika tiče, meni koji sam iz Salcburga nije nimalo lako da pratim razgovor ljudi iz Ciriha; a i u Šlezvig-Holštajnu govori se sasvim drugačije nego u Tirolu ili u kantonu Uri. A svejedno se i tamo i ovde govori i piše nemački, dok su se lingvisti u međuvremenu usaglasili da ne samo da postoje brojni nemački dijalekti nego i nekoliko „varijeteta nemačkog književnog jezika“.

Za bogatstvo glasova i zvukova savremena književnost na nemačkom jeziku ima da zahvali upravo činjenici da ne postoji jedna obavezujuća i uzorna norma već nekoliko različitih varijanata standardnog jezika. Ali razlike ipak nisu toliko velike da ne bi i dalje sve vreme bilo reči o jednom nemačkom jeziku. Srećan sam što mogu da čitam knjige autora iz Bazela ili Kelna i što isto tako na mojim knjigama u knjižarama u Lucernu, Vaducu ili Lajpcigu nema napomene „prevedeno s austrijskog“.

Nije mi ni na kraj pameti da ja Hrvatima, Bosancima, Crnogorcima i Srbima određujem da treba da se drže onoga što se ranije nazivalo „srpskohrvatskim“. Razlike u zvučanju, rečniku ili rečeničnoj melodiji, nijanse izraza, taj čuveni lični stil – sve te stvari su od izuzetnog značaja za književnost. Ali isto tako može biti pokušaja da se te razlike na ravni jezičke politike uvećaju i načine dubljim nego što jesu. Da je nekakva komisija za brigu o jeziku pre pedeset godina u Švajcarskoj naložila da „švicerdič“, dijalekat kojim se govori u svakodnevnom životu, bude i obavezujuća pisana forma nemačkog u Švajcarskoj, danas bi se švajcarski romani morali prevoditi kako bi ih razumeli i čitaoci u Nemačkoj i Austriji.

Ono što mnogo koji fudbaler, koji se možda i nije bavio pitanjima pesništva i jezika, jako dobro zna, a na šta treba podsetiti jezičku policiju: Nikog od nas nisu oblikovali samo jedna jedina nacionalna kultura ili regionalni identitet, kao što ni jezik u svakodnevici i u umetnosti nema za cilj da odvoji jednu grupu od druge nego da se ljudi sporazumevaju i u rečima onog drugog otkriju sebe same.

***

 

Meine Damen und Herren,

der talentierteste und in seinem Verhalten originellste österreichische Fußballer heißt Arnautovic und ist ein Serbe. Er ist ein Serbe, weil ihm sein Vater das sprachliche und kulturelle Selbstbewusstsein eines Serben vermittelt und als familiäre Tradition weitergegeben hat; aber er ist natürlich auch ein Österreicher, der in Wien geboren wurde und aufgewachsen ist. Was ihn auszeichnet, ist also – in alten Begriffen gesprochen – eine doppelte nationale Identität, wie sie zu Zeiten, als die Donaumonarchie noch nicht in Nationalitätenkämpfen zu zerfallen begonnen hatte, etwas Selbstverständliches in Österreich war. Von einigen Hooligans des nationalen Fußballs wird Marko Arnautovic dafür gescholten, dass er zwar im österreichischen Nationalteam spiele, periodisch aber mit emphatischen Worten auch Serbien zu seinem Heimatland erkläre. Vor bald drei Wochen hat er im Länderspiel gegen Serbien ein Tor für Österreich geschossen und sich danach des demonstrativen Jubels geradezu demonstrativ enthalten; er, der allgemein als ungestüm, ja als respektlos gilt, begründete das in seinem breiten Vorstadtwienerisch mit dem Respekt, den er gegenüber dem serbischen Teil seiner Familie und dem Gegner auf dem Platz empfinde.

Arnautovic ist in Floridsdorf, dem 21. Gemeindebezirk von Wien, aufgewachsen, im zentrumsnahen 3. Bezirk gibt es ein kleines Viertel, das im Roman „Malina“ von Ingeborg Bachmann das „Ungargassenland“ genannt wird, nach jener leicht hügelabwärts führenden Ungargasse, die in „Malina“ eine so große topographische Rolle spielt. Ich bin diese Gegend vor einigen Jahren Haus für Haus abgeschritten und dabei durch verschiedene Zeiten und Welten gekommen. In einer Seitenstraße, die den Namen Marokkanergasse trägt, lebte fünfzig Jahre lang in einer für seine stetig wachsende Bibliothek und Nachkommenschaft viel zu kleinen Wohnung der Serbe Vuk Karadzic, der mit seiner Frau, der Wienerin Anna Knauß, zwölf Kinder hatte. Karadzic war der Sohn einfacher Dorfbewohner, die ihm keine höhere Bildung auf seinen Weg in die Welt mitgeben konnten; aus dem Flüchtling ist in Wien dennoch einer der großen europäischen Gelehrten des 19. Jahrhunderts geworden, der aus den Dialekten seiner Heimat die serbische Hochsprache formte, ihre Rechtschreibung festlegte, ein Wörterbuch mit 27.000 Eintragungen verfasste und die vorher nur mündlich überlieferte Volksdichtung sammelte.

Nur ein paar Gehminuten von der Marokkanergasse entfernt,  stieß ich in der Ungargasse 39 auf das Haus eines anderen freien Geistes vom Balkan. Auf einer rostigen Tafel, wie geschaffen dafür, dass man sie im wild brausenden städtischen Verkehr übersehe, steht dort geschrieben: „Zur Erinnerung an Petar Preradovic, den großen kroatischen Dichter“, und klein darunter ist in verblassender Schrift angefügt, was heute niemand mehr schreiben könnte, weil die Welt, von der es zeugt, in Krieg und Schrecken untergegangen ist: „Errichtet von der Jugoslawischen Akademie der Künste und Wissenschaften.“

Wie Karadzic das Serbische in der Fremde kodifizierte, hat Preradovic das Kroatische als Hochsprache der Dichtung erst als Zögling verschiedener k.u.k. Kadettenanstalten für sich entdeckt und in seinem Werk gewissermaßen erschaffen. Karadzic, der Serbe aus der Marokkanergasse, und Preradovic, der Kroate aus der Ungargasse, haben sich in dieser kleinen, großen Welt des 3. Wiener Bezirks kennen- und als Freunde schätzen gelernt. Und das lag auch nahe, denn beide strebten im Grunde ja nach dem Gleichen, nämlich den Balkan mittels der gelehrten wie der künstlerischen Beschäftigung mit seinen Sprachen aus seiner welthistorischen Einsamkeit in die Moderne zu führen.      

„Vier Länder, eine Sprache“ ist das Motto, unter dem die heurige Buchmesse von Belgrad steht. Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein und Österreich haben Anteil an einer gemeinsamen Geschichte, sie haben aber auch seit dem Mittelalter ihre besonderen und eigenen Traditionen, die dazu beitrugen, dass sich diese Länder nicht nur kulturhistorisch unterschiedlich entwickelten. Es war nicht immer so, aber heute wird es von kaum jemandem mehr angefochten: Österreich ist nicht Deutschland, und Liechtenstein ist kein deutscher Kleinstaat, der nur durch die Unbill der Geschichte nicht Teil eines größeren deutschen Reiches wurde, und die Schweiz ist die Schweiz und weder eine Abspaltung Österreichs noch eine unerlöste Provinz Deutschlands. Was die Sprache betrifft, so fällt es mir als Salzburger durchaus schwer, Zürichern zu folgen, wenn sie sich untereinander unterhalten, und auch in Schleswig Holstein reden die Leute ganz anders als in Tirol oder im Kanton Uri. Gleichwohl ist es Deutsch, das da wie dort gesprochen und geschrieben wird, und die Sprachwissenschaftler haben sich inzwischen darauf geeinigt, dass es nicht nur viele deutsche Dialekte, sondern auch ein paar so genannte „Varietäten des Hochdeutschen“ gibt.

Ihren Reichtum an Stimmen und Klängen verdankt die deutschsprachige Gegenwartsliteratur auch dieser Tatsache, dass es eben nicht die eine verbindliche und vorbildliche Form, sondern einige voneinander abweichende Varianten des Hochdeutschen gibt. Aber die Unterschiede sind auch wieder nicht so groß, dass es nicht stets die eine deutsche Sprache bliebe. Ich betrachte es als Glück, dass ich Bücher von Autoren aus Basel oder Köln lesen kann und ebenso, dass in meinen Büchern, wenn sie in einer Buchhandlung in Luzern, Vaduz oder Leipzig zu finden sind, nicht steht: „Übersetzt aus dem Österreichischen.“

Ich bin der letzte, der den Kroaten, Bosniern, Montenegrinern oder Serben vorschreiben möchte, doch gefälligst bei dem zu verharren, was früher „Serbokroatisch“ genannt wurde. Unterschiede in Klang, Wortschatz oder Satzmelodie, Nuancen des Ausdrucks, der berühmte eigene Stil – das alles sind Dinge, die für die Literatur enorme Bedeutung haben. Aber man kann auch versuchen, die Unterschiede sprachpolitisch zu vergrößern und zu vergröbern. Hätte eine Schweizer Sprachkommission vor fünfzig Jahren verfügt, dass das im Alltag gesprochene Schwyzerdütsch zur verbindlichen Schriftform des Deutschen in der Schweiz werde, müsste man heute Schweizer Romane übersetzen lassen, damit sie auch in Deutschland oder Österreich verstanden werden könnten.

Was mancher Fußballer, der sich vielleicht nur wenig mit Sprache und Dichtung beschäftigt hat, gleichwohl weiß, daran müssen Sprachpolizisten erst erinnert werden: Dass wir alle nicht von einer einzigen nationalen Kultur oder regionalen Identität alleine geprägt werden; und dass die Sprache im Alltag wie in der Kunst nicht dazu da ist, Gruppen gegeneinander abzugrenzen, sondern dass die Menschen sich verständigen und im Wort des anderen selbst entdecken können.  

Karl-Markus Gauß 23. 10. 2017.