Da se leči

Dnevnik jednog penzionera/53

Alem Ćurin 23. 10. 2019.