Čuvari jaja

Dnevnik jednog penzionera/13

 

Alem Ćurin 02. 01. 2019.