ćopićev GPS

gdje me se može naći?

u podrumu svijeta,
u kući na brdu,
na brdu pri gori,
na okuci svijeta. 

kao ćopić branko,
tu rastem u sebe:

na tamnozelenoj padini toga brda, gledana izdaleka,
ta bijela okuka liči na izvrnutu brojku pet,
koju je neko dijete u igri napisalo, pa zaboravilo da izbriše.

tamo me potraži
gdje se i ja tražim,
gdje ja tražim srne
po tragu u snijegu, 

gdje vjerujem da se
tamo mogu naći.

Hrvoje Jurić 29. 01. 2024.