Collision I

Knjige s posvetom ipak završe kod
uličnih prodavaca
Jednu otvaram i nesigurno razmjenjujem
za dvije bosanske pare
Nagrađujem ovom knjigom
vojnika Mihalić Franju za
postignute uspehe u obuci
i primereno vladanje
________Komadant
________peš. Pukovnik
________Ivan Slapnik
Zavješteno pečatom vojne pošte
broj 1394, Novo Mesto

Franjo Mihalić, jugoslovenskom maršalu,
na njegov 53. rođendan,
predao je prvu štafetnu palicu,
pet puta je optrčao planetu i
na melburnskim olimpijskim igrama 1956.
osrebrenio se, na tren samo sklopivši oči

Sigurno da su, posebnim blefom,
ova dva Mihalića
promakli jedan drugome u strašnom
oticanju svijeta

Naida Mujkić 24. 04. 2014.