Closer – Gegen die Wand – Million Dollar Hotel – Spring

CLOSER

 

Bio je to onaj dan
Kada je kotač vodenice pokrenula samo ta jedna kap
Vetar je oduvao svu rđu sa zaboravljenog srpa
A u jatu su dve ptice zaplela svoja krila
U letu.

Bili su to dani
Kada su pčele pile krv
Saće se obojilo crveno
A linije sa dlanova poklopile su nam se
Savršeno.

Pa ipak, vreme ne pravi prekršaj:
Vetrove na koje se naviknemo
Ubrzo zaboravljamo.

Zato nam, u ličnim kartama piše:
Prostor smo
I nijansa
Između crvene i plave boje
Iz istog plamena.

GEGEN DIE WAND

 

Vidim ono što je predamnom
Odkako ga vide drugi
Niti sam munja
Niti grmljavina
Samo prostor
Koji popunjava vreme između.

MILLION DOLLAR HOTEL

 

Hotelski prozori su kao bunar bez kofe
Sijalice se menjaju jednom u životu
A negde možda ni tada

Ključevi su odavno upali u međuprostor lifta
Čiji dugmići pamte
Na koji sprat treba, a na koji se mora

Kao ludi
Bojimo se crnih fleka na banani
Dok crne i bele dirke na klaviru
Ljubav vode

Pokazuješ mi da je ista voda u čaši bela
A u moru plava

A ja ti pričam razgovore sa semaforima
Dok trepćemo očima i usnama
U njihovom ritmu

Zvuk trube se širi kružno
A ja polećem nagore, te nadole

Upašću u čašu vode
I za kraj
Mural ću postati.

SPRING, SUMMER, FALL, WINTER… AND SPRING 

PROLEĆE

Spavam na vodi
Učeći jezik riba
U kući od tišine.

Blizanci su skoro
Lišće što leči
I ono što ubija.

Leptiri su uvek brži od nas
Pa kamen vezujemo za ono
Što od visina gledamo.

Proleće je.
Kamenje se seća težine
A ožiljci su školska klupa
Na kojoj vodom
Molitvu zapisujemo.

Preveo Aleksandar Prokopiev

Dejan Trajkoski 15. 02. 2022.