Čitajući pjesmu Prima Levija

ta srca što su kucala drhtala lupala u bolu se savijala u tuzi nestajala od njihovih otkucaja odzvanjaju pusta polja razoreni domovi napuštene zemlje ožalošćene majke opustošene duše u pepeo pretvorene tradicije i njihove historije u njih svijet tone a samo u tom kriku i tom muku još uistinu ostaje

Predrag Finci 31. 07. 2019.