Čipka

Padao je neki doista
čudan sneg
toga dana

obavijao se oko
mene poput bršljana

i podsećao me na njen
dugi vrat oivičen belom čipkom,
na njene oči
dva procepa u telu
iza kojih zjape ponori ljudskog bića.

čipkast sneg!

A ja sam bio srećan
jer uskoro će Roš Hašana*
i u masivnoj srebrnoj menori
sa sedam krakova
goreće tri sveće

tri sreće
posvećene Trojici

a ona će umakati jabuku u med
i čekati onaj trenutak kada zubi utrnu

isto kao kad zagrizeš
led
koji obrazuje suhomrazica,
isto kao kada se zrnce soli
rastvori u ono Ništa…
kad utrnu zubi
a košava puše
dok te ona čeka
pored napuštenog
igrališta. * Roš Hašana (hebr. ראֹשׁ הַשָּׁנָה) je jevrejska Nova godina i na hebrejskom jeziku ovaj izraz doslovno znači “glava godine”.

 

Srđan Sekulić 24. 01. 2020.