Ćilim

Vjerovatno postoje kancelarije uređene po uzoru na rajske odaje. Ova, gdje ja upravo sjedim, morala bi biti jedna od njih. Pa, dobro, bolje će biti da umjesto hvalospjeva i divljenja, koje ću joj nekom drugom prilikom zasigurno uputiti, ovdje iznesem samo jednu neznatnu zamjerku. Ona se odnosi na njen ćilim. Nju, naravno, sem budale niko drugi neće primijetiti. To je, dakle, čistokrvni persijski ćilim. Poznato je da se zbir njegovih boja nikad ne da pouzdano utvrditi. Evo zašto: životinjskog porijekla, boje struje kroz vlakna, neprestano se miješaju, stvarajući ili uništavajući jedna drugu. Broj kombinacija je kao i u šahu beskonačan. Valja se upitati da li je nama potreban takav ćilim. Mi težimo sužavanju, jednoj misli u svemu. Ako nam je uzor pčela, njen sistem uređenja zajednice i njen proizvod, med, šta će ovo bezgranično čudo kombinacija ovdje, ispred očiju i uma Onog koji stalno razmišlja – gledajući upravo u ćilim, kao da od njega ište pomoć – kako da sabije naš duh u jedno i od tog jednog izgradi sve.

(1982)

Refik Ličina 15. 09. 2012.