Četiri epigrama

1.

 OFICIRI

Dok ne prestaje svemir se širiti,
Večne međe njinog sveta su širiti.

 

2.

UMIROVLJENIK

Kad sabrao sam u minuloj hefti
Troškove, čak se malo snebih:
Penzioner je vrlo skup sam sebi,
Ali njegov je život jeftin.

 

3.

BUDUĆNOST

Nesebično svet će da mi nudi
Džeheneme, nekad i plišane,
Gde kao da ne gledaju ljudi
Više u me. Radije nišane.

 

4.

TROGLAVI

______Sjeni Josipa Severa

Lijepo ti pogledati beše
Kako Bakir, blaženo nasmešen,
Rajvomsa ko babovinom hopsa,
A uz njega, vazda, dva-tri mopsa.

5. 5. 2019.

Marko Vešović 08. 05. 2019.