Čempres


Došao sam u neki hotel na obali mora i otvorio prozor svoje sobe.

Preda mnom, na obali, dizao se visoki, raskošni čempres.

Tada sam ugledao i pticu koja je doletjela s tog čempresa na ogradu balkona pred mojim prozorom. Nikad prije nisam vidio takvu pticu, divnih boja, od zelene i žute do crvene; činilo mi se da me gleda. Umiljato mi je pjevala. Slušao sam, kao prikovan pored prozora.

A onda je odletjela. Učinilo mi se da je nestala iza čempresa. Nisam više mogao da je vidim. Prešla je u neku svoju ovdašnjost koja nije bila i moja, u nešto što je za mene, za moju moć viđenja, bilo drugi svijet.

Potvrdu za to dobio sam sljedeće noći, kad mi se pojavila u snu. Nalazila se na vrhu čempresa i pjevala je sve dok se nisam probudio. Tada je već bilo jutro.

Prišao sam prozoru ne bih li je vidio. Ali ptice nije bilo.

A nije bilo ni čempresa.

Nikola Bertolino 28. 01. 2012.