Čaval je nosa!

Dnevnik jednog penzionera/34

 

Alem Ćurin 29. 05. 2019.