Bulevar Mimara Sinana

Zateknem se na Dobrinji
svakoga dana oko podneva
na Bulevaru Mimara Sinana
i zastanem kraj jedne bašče
gdje žena u transu sadi cvijeće
i pjeva:

“Znam još uvijek crne kose sjaj
osjećaje probudi u tebi
možeš reći da je svemu kraj
nikada ti vjerovala ne bi”

Uviđam da počelo je proljeće
težak miris pokošene trave udara mi u prsa
i da sam opet u životu
postao migrant
vječno migrirajući iz svoga
u svoj jezik, iz narečja u narečje,
nikad u tuđinu

Zakocenut, pustim jednu suzu
i u dertu poželim da migriram
u pičku materinu


Srđan Sekulić 19. 04. 2022.