bourek za ručak

pod našim krovom
mir vlada,
u kuhinji
ručak se krčka,
knjiga je otvorena na stolu,
u susjednoj sobi
televizor radi.

televizor radi,
radi ratni stroj:
izrael izvršio zračni napad na gazu…
u posljednja 24 sata ubijena su 82 palestinca,
a 120 ljudi je ranjeno…
televizor radi,
doziva knjigu
i u knjizi film:
bourekove slike, riječi:
zgusnuta tečnost polako teče…
zvuk ratnih helikoptera…
prodoran vrisak…
ujednačeni ritam nekakvog stroja…
zvuk helikoptera…

pa misao se krčka,
krivnja,
jer imamo mir,
jer imamo krov.

Hrvoje Jurić 27. 03. 2024.