Borges i Shakespeare

Jorge Luis Borges je jedan dan prihvatio poziv da govoriti o Shakespeareu. Ugledni teatrolog Jan Kott bilježi da mikrofon nije bio dobro postavljen, a nitko se nije usudio ništa uraditi, mikrofon namjestiti da bude na razini govornikovih usta, pa su prisutni čuli samo riječ, jednu jedinu: „Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare“.  Jan Kott je poslije zapisao da je na taj način Borges iskazao bit Shakespearea. Jedan broj članova bosanskog Udruženja pisaca, s kojima se tih godina još moglo govoriti, bučno su dokazivali da je Borges u toj riječi ponovo napisao djelo slavnog dramatičara, jer je zapravo to bilo Borgesovo značenje tog djela, mada su riječi naizgled bile iste, drugi su mislili da Borges nije uopće govorio o Shakespeareu, nego o svim drugim piscima koji su mogli biti Shakespeare, ali pošto to ni jedan drugi nije bio, ni blizu, onda je govorio samo i isključivo o slavnom Englezu, dok su treći dokazivali da je u pitanju doslovno tumačenje Shakespearevog djela, iako ono ne može biti doslovno jer je tumačenje. U tom labirintu od riječi mudri književnici  odlazili su sve dalje i dalje, pa nisu ni primijetili da su postali junaci i zatočenici nenapisane Borgesove priče.

Predrag Finci 14. 11. 2017.