Bolnica 2

Anestezija je skalpel vremena
Pacijent ode na tren

Trenutak kasnije
Vriska, psovke i poneka triska

Nije do vas
Između anestezije i mišomora
Ima neke razlike

Toga nema u otpusnom pismu

Alem Ćurin 11. 08. 2016.