Bog u Vlasenici

Nakon što je na jednoj ledini
iznikla čitava vojska
pravilno postrojenih
bijelih nišana
a na drugoj
bijelih krstova,
sa latiničnim
i ćiriličnim
imenima izginulih –
u Vlasenici
se najzad
otkrio
Bog.

Otkrio se u natpisu
velikim BIJELIM slovima
na velikoj CRNOJ TABLI
postavljenoj umjesto
saobraćajnog znaka:

TEŠKO BOGU SA NAMA
KAKVI SMO

Tablu s natpisom ispravio
jedan čestiti mještanin
na sopstvenoj parceli –
ni vlast nema pravo
da je ukloni.

Tako sada svaki preživjeli
i svaki putnik kroz ovaj
bosanski gradić
ima da razmisli
kako da Bogu
olakša stanje

u koje ga je
i sam uvalio.

2008.

Stevan Tontić 27. 08. 2010.