Bog bere džanje

Pljosnati neznangrad

Kuća je na periferiji, na margini
šahovskog polja
kuća-freska bez igumana,
kralja

Vojvodine mračna strana
ocrtana na mušemi
stolnjaka
dnevnog boravka

Skočen u jutro
sedmog januara
gledam kako mi majka
sa ocem uz talog kafe
gorko razgovara

Šuška krov, zaleđena grana
u Vinogradštrase
pljosnatog neznangrada
krstim se tri puta
ogledam se u listu
zlatnoga badnjaka

crni sin
dobošar, klošar
vaistinu trošan!
kupim prnje u jutro
i odlazim putem na kojem je
trnje razastrto

 

Nevjestina


Pokušava da nacrta Boga
pa vuče bojicama
strmu liniju, kao njihovu ulicu
i na nju spušta noć


Pet mu je godina…
govori majci u igri
Bog bere džanje
modre, plave
njihov sok kupa nam
glave i sliva se ko
kišnica niz oluke
u lokve mahale

Er-Rahman bere džanje
kotrljaju se niz strmu liniju
na koju sam spustio noć
Ljubičanstveno, mama!
Ljubičanstvena je Božija
moć!

 

Srđan Sekulić 14. 02. 2023.