Biljana, Mosor i magarac

Ove je slike Feđa snimio u ljeto 2010, uz intervju što ga je Milorad Bibić Mosor za Slobodnu Dalmaciju vodio s Biljanom Gaurinom. Ta Sinjanka, naseljena u Zagrebu, među najvažnijim je i najaktivnijim hrvatskim novinskim fotografima, ali uz taj svakodnevni kroničarski posao Biljana je autorica i niza umjetničkih fotografskih ciklusa, obično narativnog sadržaja, kojima na mudar, vizualno vrlo dojmljiv način, nastoji fiksirati svoj privatni kulturni identitet i spasiti od prolaznosti svijet koji odnosi vrijeme. Mosor ju je zapazio po ciklusu posvećenom Biljaninoj babi Mari, načinio je dobar monografsko-zajebantski intervju i na kraju je, ovako lijepu i urbanu, popeo na magarca. Rijetke su u današnjoj Hrvatskoj dame koje bi pristale da ih popnete na magarca. U tom vizualnom vicu, međutim, objašnjenje je Biljanine umjetničke strategije. Ona je svojim slikama rekonstruirala svijet čiji kulturni i civilizacijski teret nije s jednoga na drugo mjesto razmiještan i seljen vlakovima, prekooceanskim brodovima i zrakoplovima, nego tovarima, na njihovim tovarećim samarima.

Lijepo je na ovim Feđinim slikama, i svi su zauvijek živi. (mj)

Feđa Klarić 19. 02. 2012.