Berićatversim

Toga jutra u našoj mahali
orila se pesma sumanuta

kumrije i vrapci zaćutali su,
pa ni buka automobila
nije se čula.

Berićatversim!* 

Ženi se Moša Kiš! 

A mi deca znali smo da to je nemoguće
jer Moša je bio stari pogrbljeni đedo
koji povazdan kroz debele đozluke
vija po stranicama iskrzanim značenja reči
koje je pročitao iz tog njegovog 

Talmuda.

“Berićatversim, Moša efendija!” –
posprdno
dobaci neko iz kuta. 

Hanuma beše žena
crna,
moguće i smrt sama.
Andraš se kune da ju je video
kako se šunja
oko ulaznih vrata. 

Moša Kiš se ženi,
tako je rekao svima nama.
Odnekud,
hećim* se pojavi i pokaza prstom pred napućenim usnama,
kao da hoće reći
ćut! 

čula se samo još sumanuta pesma,
čudna, duga,
neprestana. 

 

* Berićatversim – “Neka je srećno, blagosloveno!” u prevodu sa turskog jezika. 

* Hećim – “Lekar” u prevodu sa turskog jezika. 

 

Srđan Sekulić 11. 01. 2020.