Belmin triptih

Belmi Lizde-Kurt

O Miljacki se ne može
napisati dobra pjesma
to mi je jednom u šetnji natuknula
Belma Lizde Kurt
a ti probaj pjesniče
tako mi je rekla

Od tada još više sumnjam u svoj
pjesnički kruh
i radujem se jedino magli i snijegu
u ovoj kotlini

Slika prva:
Smog, crni snijeg i magla
nema mostova na rijeci
ne vidi se čak ni ona sama
spokojno dišu fasade austrougarskih zgrada

Slika druga:
Scena SARTR-a pred početak predstave
U publici sjedi samo Aleš Kurt
dok Belma na daskama glumi butum Sarajevo
i oštru kišu kako na grad pada

Slika treća:
Kasna jesen, braon traka od Drvenije ka Bentbaši
uz samu traku zvekeće tramvaj
na At-Mejdanu s druge strane trake
prvu pahulju snijega pametnim
okama čeka gavran

Srđan Sekulić 18. 06. 2022.