Bagatele/4

Noć sam proveo u apsolutnoj tišini, sâm ispred kompjutera ispravljajući dijaloge u scenariju za kratki film, a ujutro kad sam progovorio glas mi je napukao i hrapav, kao da sam se svunoć s drugima nadvikivao

*

Filmski dokument iz Prvog svjetskog rata: skriveni iza gas-maski vojnici testiraju bojne otrove. Prateći pokrete njihovih ruku jasno prepoznajem ovisnike o duhanu, vrzmaju se, ne znaju gdje bi s rukama, vidi se da su očajni

*

U ovu kafanu svratim svakog dana, gledam u čašu ispred sebe i mislim o događajima i ljudima iz moje bosanske prošlosti. Kafana je nekada bila privatna kuća. U njeno dvorište je svraćao Hemingway na obaveznu večernju vježbu, s parom boksačkih rukavica oko vrata

*

Iz napuštenih garaža kod Muzeja Revolucije gledali smo prozore na okupiranoj Grbavici, a tamo od rijeke čulo se glasno dovikivanje. “Šta je to?” “Ništa” kaže Benjamin “razmjenjuju tijela na mostu”. Dvanaest godina je prošlo i ja prvi put mislim o tom ništa

*

Seliš se, opet. U tvome jeziku za onoga koji zauvijek ode kaže se da je preselio. I tačno je tako, jer se sa svakom selidbom promijeni cijeli svijet. Ali kutije ostaju iste

Semezdin Mehmedinović 04. 12. 2013.