Apotekarka

Niko pažljivije ne piše od moje apotekarke.
Njene ruke su bijele, a glas – nježan.
Ona me voli svojim o
čima, i drži da ne padnem u ambis
svojim rukama.
Dva puta po jednu – napisala je danas na bijeloj kutiji 
Clarithromycina
i otpuhnula me na ulicu
da lebdim sa ostatkom velikog bijelog masla
čka

Moja apotekarka ima bijele ruke
i uredno posložene prste.
Kad piše, ja ne
čujem ništa
više
Samo poželim da su tim prstima
Moja rebra dirke

Moja apotekarka pažljivo piše
Bez interpunkcije. Ili se njene ta
čke tope
kao pahulje
u bijelom pokriva
ču apoteke.

Almin Kaplan 11. 09. 2015.