Apotekar

U strahu da će ga progutati noć
Daniel Kajon apotekar iz Aleksandrove 58
Progutao sasuo u grlo prah kalijeva cijanida
I odmah zatim nestao s ovoga svijeta
I iz Sarajeva. Bilo je to 19. lipnja 1937.
U akšam dok su se niz Bistrik spuštale žene
Sa ćupovima na glavama i dok se od Trebevića čulo
Kako mladi muški glasovi pjevaju pjesmu junačku
O sedmorici braće koji su padali jedan za drugim
Kao kad dijete prvi put unazad broji
Sedam šest pet četiri tri dva jedan
I nakon jedan postaje svjesno smrti
Tako je umro Daniel Kajon apotekar u strahu
Da će do njega dobrojati noćašnja smrt

Miljenko Jergović 22. 06. 2015.