Apokrifna vječnost

za Predraga Matvejevića

 

Imade onamo, ispod hamama –
Pokazuje mi Hamo:

Mezarno mjesto
Za koje kažu da je sveto –

Tu je za vrijeme rata
Ukopano roblje:
Žena I vojnik –

Ne zna se ni koji ni čiji

Samo oni
Koji stalno nešto
Iz zemlje osluškuju – tvrde

Da to dvoje
Sad, iz smrti, živima ne zavide

(2022)

Šaban Šarenkapić 01. 06. 2022.