anikosonet

žena-zemlja, žena-hajka
žena-ispod, žena-iznad
žena-ikar, žena-simbad
žena-млеко, žena-dajka

žena-pčela, žena-majka
žena-immer, žena-nikad
žena-svoja, žena-džihad
žena-bogo, žena-lajka

žena-zdjela, žena-mondo
žena-boli, žena-sviješće
žena-more, žena-rondo

žena-jebe, žena-triješće
žena-kmica, čovjek-pica
čovjek-stroj, žena-strojnica

Goran Milaković 20. 10. 2011.