Alfa Laval

(po Robertu Fultonu)

 

Izlazim u tamu, misleć na sve
ne-nordijske boje kroz koje sam
danas progacao i koje, sada,

noć potire. Sniježne zakrpe, sniježne
naborine u krošnjama jarebike,
tise i trnjine. Sniježne zakrpe
i u krošnji šeftelije, koja se,
snivaš, ko zmija uvija oko kapije
Rašljanskog hana, pred kojom
čile muhadžiri.

Istanbul. Skoplje. Igbal čaršija.
Tope se boje u očima, duž Alfa
Lavala topi se prtina.

(2013)

 

Nota: Ovaj je han držao Murat-beg Pelin. Bio je vrlo bogat, imao je, pored hana i velika imanja i bašče. Kad se  i on, 1957. godine, selio za Tursku tražio je da mu od Melaja do Novog Pazara zavežu oči kako ne bi vidio šta sve ostavlja.

 

Refik Ličina 01. 05. 2018.