Albino paun

Našao sam na Fejsu fotografiju albino pauna i ne mogu da se oslobodim tog imidža. U čemu se sastoji paradoks albino pauna? Koji je smisao intencije da bilo koga impresionirate? Izvorni smisao njegovog šepurenja bio je da pokaže zasenjujuće bogatstvo boja. Njegov instinkt je još uvek usmeren ka toj “misiji”, iako su boje izostale. Paradoks misije albino pauna je višestruk. On istrajava u misiji. Pošto je albino, on je neće i ne može ispuniti. To je kao da bogatstvo boja pauna posmatra daltonista, samo obrnuto. Paun ne “zna” da je albino. Njegovo neispunjenje misije je tragično sa stanovišta darvinizma. Međutim, everything is in the eye of the beholder, pa i lepota albino pauna. Ko može da je oseti? Ljudi, ne paunovi. Na tom trećem koraku, njegovo instinktivno istrajavanje u misiji ponovo zadobija smisao, prestaje da bude nemušto, bar za nas posmatrače s “instinktom” za nekakvu refleksiju. U njoj, toj refleksiji, saznanje o tužnom paradoksu dopušta da raskoš oblika zameni raskoš boja. Albino paun je promenio ciljnu grupu, publiku.

Zoran Đukanović 27. 08. 2014.