ALBANEGRA

Slučilos čto dolžno bilo slučitsja, rekao je Putin zavrnuvši slavine. A zavrnuo ih jer EU nema para za plin, a nema para za plin jer su štediše iz njemačkih, britanskih, francuskih banaka povukle u sedam dana sve svoje štedne uloge, i prebacile ih u cetinjsku UBALKBANK – United Bank of Balkan, koja na štednju daje 12 posto kamata a na oročenu 15 posto; nakon što je je euro devalvirao za 30 posto, a demonstranti svrgnuli vlast u Njemačkoj, Francuskoj i Britaniji. Zapravo, demonstranti nisu nikog svrgnuli, nego su vlade same padale jedna za drugom, jedva čekajući da ELP, European Left Party, sa 41 zastupnikom u Euro-parlamentu, formira privremenu europsku manjinsku vlast…

Europska unija proglasila je stečaj i razdruživanje, a za mirni razlaz imenovana je komisija Albanegra, federalne države u sastavu: zemlje ex-Ju, plus Albanija, Bugarska, Rumunjska, Grčka, Turska i Cipar, ujedinjene federacije nakon bankrota Grčke, Hrvatske i Srbije, nastale inicijativom Crne Gore i Albanije, a naziv federacije ALBANEGRA u anketi na internetu odabrali su sami njeni građani. Federacija i nije točna riječ, asocijacija, možda, zapravo se očekuje, dok pišem ove retke, da će biti prihvaćen većinski prijedlog iz iste internet-ankete, da se nova zajednica nazove CiFA Albanegra, Građanska slobodna asocijacija Albanegra, ali u preambuli neće pisati još i AS, anti statal, antidržavna, zbog protivljenja hrvatskih i srbijanskih zastupnika u konstitucionome vijeću Albanegre. ELP je već poslalo aplikaciju sa željom ex EU da se učlane u novu asocijaciju slobodnih građana. Albanegra je privukla ne samo euroštediše iz EU u UBALKANK, visokim kamatama, nego i zahtjeve za priključenje iz Čilea, Novog Zelanda i Južne Afrike, zacijelo zbog najavljenih reformi; osniva se AGORA, u zamjenu za parlamente, raspuštaju se sve armije i diplomacije, policijski posao preuzimaju građani-vigilanti… I premda su najavljene mjere zacijelo samo glasine, očito su veoma privlačne…

Milan Rakovac 03. 10. 2013.