Alabaster u sličicama

Moja mati je nekad iz Istanbula pored
slatkih turskih đakonija, salepa i zelenog
instant čaja
donijela prozirni kišobran s bijelom drškom
ispod koga možeš, kradomice, da gledaš
kako kišne kapi vode ljubav

U džepu imam dvije marke,
jednu za brašno
drugu za najjeftiniji margarin
i pred granapom kažem
Ako budeš išta tražio, slomiću ti kišobran
Tmurno nebo sručilo se u oči mog sina
Jedna žena otvara vrata
Sklopivši kišobran, ulazimo

Naida Mujkić 27. 09. 2014.