Akuzativ prezervativa

Dnevnik jednog penzionera/52

 

 

 

Alem Ćurin 16. 10. 2019.