Granica

na samom kraju devedesetih
na samom kraju bosne
a na početku crne gore
isparava loša cesta
kišu odranije
u toploj julskoj noći
čekamo u autobusu
grmi sintesajzer rafalno iz mraka
nariču turbo sa ničije zemlje
na tabli iza naših leđa
piše
‘republika srpska – dobrodošli’
i
‘republic of srpska – welcome’
za svaki slučaj,
a meni muka
dugo čekanje
vrućina
putnici se razbježe po mraku
da zapale
ili da se olakšaju
carinik ulazi
mrk
pokupit pasoše
i pita šofera:
‘što su ti ovo putnici nedisciplinovani?’
i
‘znaš ti da je ovo međ’državni prelaz?’
vozač širi ruke ko da mu hoće reći
da zna
odgovore na njegova pitanja
al’ ne kaže ništa on
već čiča sa sećije
‘nije ovo međržavni prelaz ovo ti je ma’n’ta bosna’
putnici se vraćaju sa male nužde
putnici se vraćaju sa velike nužde
putnici se vraćaju sa pušenja
tim redom
onda za kaznu čekamo cijeli sat
zatim odlazimo
put Nikšića
ostavljajuć
ugašene čikove
i govna pored puta
za sobom

Vladan Kosorić 16. 11. 2013.