5. august/kolovoz

Biva
da cijeli jedan dan
u minut šutnje
stane

Miljenko Jergović 04. 08. 2016.