365, 24, 7

bolujemo od
tristo šezdeset i pet
krasnih buđenja

računamo sa
tristo šezdeset i pet
nepoznanica

živimo, kao,
tristo šezdeset i pet
po tri, šest pa pet

***

šezdeset puta
dvadeset i četiri
mi se zbrajamo

oduzmeš li mi
dvadeset i četiri
čista sam nula

***

pet ih stane u
sedam ili sedmicu
a u vikend sve

 

Hrvoje Jurić 22. 05. 2022.