*

Od nebo se odbila
zemlja je nije primila
rijeka neodnijela
vatra ne ugrijala

tako mi jutros započela
sama od sebe krenula
pjesma
pa stala

ne znam o kome je
ne znam o čemu je
nema ni naslova
ne znam šta ću dalje

Predrag Finci 20. 09. 2021.