2. neuvrštena pjesma Nane Mazutha

Whitman u Sarajevu

Walt Whitman, u svakoj književnoj povijesti i to piše, volio je dječake
O toj sklonosti njegovoj malo se u Sarajevu znalo, godina devetsto desete
jedanaeste i dvanaeste, dok su gimnazijalci po književnim klubovima i salonima
ta ognjičava sljedba Vladimira Gačinovića, prevodili Whitmanove stihove
i divili im se toliko da bi, iz čistoga divljenja Whitmanu, ustrijelili austrijskog cara
Bješe snažna njihova dječačka ljubav, a vrijeme takvo da misao o poeziji
još uvijek okovana bi rimom i tijesnim slogova metrom, kao Principova
u Terezinu ćelija. Da je bilo vrijeme od slobodnog stiha, ne bi pucali, ubijali ne bi
i devetsto četrnaeste ne bi buknuo rat. O sklonosi Whitmanovoj da se u Sarajevu znalo
ljubili bi se, muški sa muškim, Princip sa Čabrinovićem, Whitmanu za ljubav
jedni s drugima, o nesretni, o ubogi, o pjesnici mladi, ognjičavi, slabi

___
Zbirka Izabrane pjesme Nane Mazutha dostupna na
www.bibliofil.hr/proizvod.aspx?p=2915&c=2

Miljenko Jergović 22. 01. 2012.