/

ako nemaš kome
ako nemaš zašto
ako su ti ukrali stablo
ako su ti ukrali republiku
ako smrt sortira i hrđa leprša
ako kapa po grobovima bagrem
ako slučajno zalutaš u park oskara nemona
ako pored klupe ostaviš korpicu malina
ako pust balkon intuira ružu
ako ne dolete ptice
penzioneri će na tankim decimalama

Goran Milaković 21. 10. 2018.