***      

Biti ukorijenjen možda je najvažnija
i najmanje priznata potreba ljudske duše.

                  ___________Simona Vejl

 

Jutarnja tuga, ustajanje,
crveni prsti ptica crnih;
papuče, plahte, komešanje
oko česama obamrlih.

Jutarnja tuga, jutarnja lica,
vonj zahoda, spavaone;
škripa štaka i stolica
i užegle makarone…

(Istad, 1992.)

Refik Ličina 06. 03. 2018.