11. juli

Sparina nad Evropom i
sumporno svjetlo.
Rađaonica i tek pokoji krik muškarca
iz gerijatrije u drugom krilu.
Dvadeset i četiri sata trudova,
uz nježne boje A.R.Pencka na prozoru.
Crtežima je platio porod sina Anatola,
kaže ginekolog i onda:
Položaj čelom,
dijete zaglavilo,
drugi izlaz,
konačno kiša i
carski rez.
U Kölnu tog dana u četiri.

Sparina nad Evropom i
sumporno svjetlo.
Klaonica i tek pokoji krik muškarca
i žena u palom gradu.
Dvadeset i četiri sata hodanja i više.
Ne bojte se ništa, želim Vam srećan put,
kaže general i onda:
Kolone,
zaglavljene
bez izlaza i
bez kiše.
I rez.
U Srebrenici tog dana u četiri.

Nema punoljetnosti
u sumpornom svjetlu,
čas pred smrti,
čas pred rođenja
u praznom hodu u Potočare.
Nestalo je vrijeme
i svaka moguća udaljenost u
trenutku pred kišom.
Jer što su tisuću i dvjesto kilometra
i što je osamnaest godina
za dušu djeteta?

Anne-Kathrin Godec 11. 07. 2013.