Трајање руже историја народа

на Зеленом венцу купим
дугоноги ружин пупољак

код куће му поткратим дршку
и ставим га у вазу с водом

пупољак се развије у ружу
и наглас пева са стола

трећег дана ружа прецветава
и латице
једна
по
једна

падају

кад пружим руку да дотакнем ружу
више од половине их полети

и ружну ружу неружу
морам да бацим
далеко

1981.

Mirjana Stefanović 10. 01. 2017.