Свој на своме

1.

У вечитој жудњи
Да се буде свој на своме
Жудело се нередовно неуредно
Половично спорадично
Неприлично идилично

Многи није жудео
Да буде ни свој ни на своме
Штавише
Жудео је да буде на њиховоме

Жудећ да буде на њиховоме
Трпео је да га свој на своме држи
За свакаквог за никаквог за никоговића
Био је никоји николики никакав
Неретко нико и ништа
Ништачина и сплачина

Могаo је бити
На нечијем на свачијем
Ништак ништавни на било чијем

Жудан да буде на њиховоме
Говорио је жудном свога на своме
Нећеш се од тога леба најести
Будућност је на њиховоме

Није један
Вечито жудео и сањао
Да буде свој на своме
И вечито се будио на њиховоме

2.

Неки који су видели
Докле су догурали
Они који су жудели
Да буду на њиховоме
Нису се могли накајати
Зато што су вечито жудели
Да буду свој на своме 

Неки су жудели да буду
И свој на своме
И било чији на њиховоме
Њиховима
Онима на њиховоме
Некима нечијима ничијима никојима
Ко зна којима и чијима
Притврђивали су
Да су на њиховоме
А својима да су своји на своме

Кад су их питали
Kоји су
Чији су
На којем су
На чијем су

Ништа нису могли да кажу
Само су напразно уста отварали

После су говорили
Можеш ти
Kолико год хоћеш жудети
Да будеш свој на своме
Говорити да си свој на своме
Мислити да си свој на своме
Целим бићем својим
Осећати да си свој на своме
Ти си увек на њиховоме

3.

Жудaн да буде на њиховоме
Разуверавао је жудног свога на своме
Никад нико није могао бити
Свој на своме
Ако није био на њиховоме

Многи се присећао многог
Чувеног свога на своме
Који је био на њиховоме

Многи је три пута бројао
Именом и презименом
Поменуо сваког
И живог и мртвог
Свога на своме

Није било ниједног
Који није био на њиховоме

Говорио је
Још се није родио свој на своме
Који неће бити на њиховоме
Као лањски снег
Нестаће сваки свој на своме
Који икада пожуди
Да не буде на њиховоме

И кад не буде њиховога
Свој ће на своме ушима да стриже
И сваки час да штреца
Да је на њиховоме

4. 

Нису једног свога на своме
Од малих ногу учили
Како се жуди
Да се буде на њиховоме

У главу му угонили
На чијем се усправља
А са чијег се пада
Низ чији се мора
А уз чији се не сме

Опомињали
Ништа од тебе неће бити
Ако се не ухватиш за њиховога
Целог живота свога
Држаћеш се за свога на своме
И опет жудети
Да будеш на њиховоме

Нема виђенијег свога на своме
Који се није подигао
На њиховоме

И највиђенији свој на своме
Као неслан ован дигне главу
И говори као да је рођен
На њиховоме

Најсигурније се
Вечито жуди и сања
Да се буде свој на своме
Кад си на њиховоме

Куни се и ти
Кад се други у оба ока куну
Како целог живота свога
Жуде да буду на њиховоме
Само зато да од нас начине
Најбољег свога на своме

5.

Могао би ти жудети да будеш
Само свој
Својски свој
Цео целцат свој
У сну и на јави
Својеглаво терати
По своме

И свој на своме
И сваки на њиховоме
Рекао би ти исто

То
Да си ти тај
Само свој
Можеш само оном
У гаћама своме
Из авиона се види
Да си на њиховоме

Могао би
До судњег дана
Свакога уверавати
Необоривим доказима доказивати

Да никад ниси био
Ни свој на своме
Ни на њиховоме
Да немаш
Ни свога на своме
Ни њиховога на њиховоме

Кад би им шака допао
И свој на своме
И сваки на њиховоме
На најтеже муке би те турио
И опет исто рекао
Подви реп и признај
Да си на њиховоме 

На многог свога на своме
Кроз зубе шиште

Где овога ископаше
Да нам буде
Свој на своме
Где ли је овај био
Свој на своме
Коме овај може бити
Свој на своме
Чији ли је овај свој на своме

А мили Боже
Зар и овакав може бити
Свој на своме

Он се ускурчио
Нама да буде
Свој на своме
Не зна
Ни где је шупаљ
Док тамо прст не умочи

Никад тај
Не би смео писнути
Ни да је свој
Ни да је на своме
Да није нечији
На њиховоме

Гори је овај свој на своме
Од онога на њиховоме
Ако је сваки као овај
Свој на своме
Боље да их немамо

Мени овај неће бити
Свој на своме

Са оваквима
Никада нећемо бити
Свој на своме

Неће нас бити
Ни на њиховоме

7.

Неки се зацену
Помодре запене
Кад се као гороломан неки
Почне гордити
Колики је он свој на своме

Тек сутрадан душе поврате
И прокину

Можеш ти бити
И свој и на своме
Ћаћи своме
Они знају
Како ће
Чиме ће
И докле ће свога на своме
Из тебе изгонити
Докле ће
И коликог ће њиховога
У тебе угонити

Докле ћете као Бог маглу гонити
Преко чега ћете прегонити
Чиме ћете чемерног
Подасе пригонити

Кад ће ти загустити
А када разредити и разводнити
Преко којих ћете вода
Жедног преводити
Кад ће ти нове ране отворити
Старе досолити

Ни ти
Ни најоданији твоји
Ни по чему нећете осетити
Кад ће најбоље твоје
Почет разгонити

Које ће на своју страну прегонити
Које на тебе нагонити
Кад ће вас смањити стањити
Једног по једног
Као сламке преломити

Кад најжешће на тебе крену
Пречињаваће се да ти из руке једу
Нећеш се досетити
На шта те нагоне
У шта те угоне
Кроз које те ретко и често
Скашаног прогоне

Никад нећеш бити сигуран
Ни докле ће
Ни шта ће
Још
Из тебе изгонити
Шта у тебе угонити
На коликог ћете нагонити
Да их на коленима
Као за крв молиш
Да будеш на њиховоме

8.

Многи су говорили
Прече је жудети
Да будеш на њиховоме
Него свој на своме

Боље почети јуче
Него данас

Да будеш свој на своме
Може се жудети и касније
И још касније
Најкасније
За то никад није касно

На све се може закаснити
И све изгубити
Једино ако се на време
Не почне жудети
Да се буде на њиховоме

И јачи
И паметнији и имућнији
Спотицали су се
Падали и пропадали
Зато што нису жудели
Да буду на њиховоме

Бивало је
Кад ни сува леба
Ниси могао јести
Кад су падале главе
Као гњиле крушке
Само зато што ниси био
На њиховоме

Кад се више жудело
Да се буде
Задњи на њиховоме
Него највиђенији
Свој на своме

Многи су остајали
Без свога на своме

Одахнули су само они
Који никад нису жудели
Ни да буду свој на своме
Ни да имају
Свога на своме

9.

Расказивало се
Погубисмо се
Задивљасмо залутасмо
Расусмо се
Одродисмо се
Од свога на своме
Не ваља се без свога на своме
Морамо се вратити своме на своме

Нико није могао рећи
Може се без свога на своме

Многи су кријућ молили
Туђег свога на своме
Да и њима
Бар у своје слободно време
Буде свој на своме

Обећавали му добру зараду
Бесплатно стан и храну
Позивали га да се призети

Нудили
Све наше
Само твоје
Свој на своме

На капи се зајмао свој на своме
Зајмао на дан за прилику
На колико може
Ишао од руке до руке

Установљен је
Дежурни свој на своме
Најхитнији свој на своме
Свој на своме за спас живота
Породични и рођени свој на своме
Свој на своме за свакога
У свакој прилици
У 100 лекција
Сам свој на своме

Многи је радо одлазио
У свога на своме
Многи се није ни враћао
Из свога на своме
Многи се водио као нестали
Негде ко зна где
У своме на своме

10.

Масовно се силазило
Са нечијега са свачијега
Са било чијега
Највише са њиховога

Неки нису знали
Ни на чијем су били
Ни са чијег силазе

Многи који је жудео
Да буде на њиховоме
Као дављеник за сламку
Хватао се за свога на своме

Многи је
Прерушен покушавао
Неприметно да се удене
Преслика пречини
У свога на своме

Којег год си виђао
Видео си свога на своме
Којег год си сретао
Срео си свога на своме

Многи нису знали
Ни колико имају
Свога на своме
Нису познавали
Ни првог ни другог
Ни петог ни десетог
Свога на своме
Многи су позаборављали
И своја
И имена свога на своме
Сви су се звали
Свој на своме

Надолазио је
Свој на своме

Преливао се
Пресипао кипео
Свуда по свему
Милео је свој на своме

Неочекивано
Преко сваке мере
Намножио се
Свој на своме

11.

Несвесни
Да су и даље на њиховоме
Заједно су ликовали угледни
Браниоци свога на своме
Вечити заговарачи
Да се буде на нечијем
Жудни да буду на било чијем

Многи неки некакви свакакви
До скоро никоји никакви
Брижљиво неговани
На њиховоме
Напрасно су постајали вође
Лидери легенде спасиоци визионари
Највећи најугледнији своји на своме

Грмели су
Заувек свој на своме
Никад више на њиховоме

Собом су као заставом махали
Свакога убеђивали
Да нико као они није жудео
Нити ико као они може жудети
Да буде свој на своме

У видовитом усхићењу
У спасилачком зноју говорили су
Да су једино они вечито
У својим сновима у својим мислима
Носили свога на своме

Штавише и онда
Кад се масовно жудело
Да се буде једино
На Једином њиховоме
Кад су и они
За спас свога на своме
Морали жудети
Да буду на њиховоме

Одлучни једном заувек
Из пепела да дигну свога на своме
У бољитак у благостање да га поведу
Позивали су сваког свога на своме
Да буде на њиховоме

Обећавали да ће сваки
Лично њиховом руком вођен
Под њиховом заставом програмом
Под њима лично
И на њиховоме
Где год био
Шта год радио
Који год био
Чији год био
С ким год би
На чијем год био
Бити
Свој на своме

Многи свој на своме
Озарен узвикнуо је
Праведни Бог послао је вође
Своме на своме
Одмах је почео жудети
Да буде на њиховоме

12.

Они
Који су увек били на нечијем
Као и они који су тврдили
Да никад нису били ни на чијем
Поверовали су
Да је и њихово дошло
Да буду свој на своме

На вечиту верност
Своме на своме
Заклињали су се на вођиноме
Развијали вођине заставе
Вођино као своје усвајали

Многи су престали жудети
Да буду свој на своме
Многи да буду на њиховоме
Почели су неизмерно жудет
Да буду на вођиноме

Говорили су
Без свога вође на своме
Без његове свете борбе
За свога на своме
Нико не би ни био ни остао
Свој на своме

Неки су више жудели
Да буду на вођиноме
Него да буду свој на своме

13.

Ретки су говорили
Нажудеће се
Свој на своме
И на великоме
И на малом њиховоме
Док дочека
Да буде свој на своме

Многи ће се
Из вечитог сна и жудње
Као риба на сувом
Пробудити на њиховоме

Многи
Празних шака
Више неће бити
Ни своји
Ни на своме
Ни на њиховоме

 

Ranko Čolaković 12. 09. 2016.